Logg inn

 

oktober 16, 2018

Kontaktinformasjon:

Svømmelotteriet
Postboks 1099
1510 Moss
 
Tlf: 69 27 58 82
 
  
 
 Full organisering   
 
Full organisering - Vi gjør jobben – dere setter rammene.
 
I korthet går tilbudet ut på at vi pakker og sender ut lodd/julekalendre direkte til klubbens medlemmer, - og følger siden opp innbetalingene fra disse. Vanligvis sendes det ut mellom 20-30 lodd pr medlem. Og/eller 5-12 julekalendre pr. medlem.
 
Klubben har med andre ord ingen utlegg, null risiko og jobben i tillitsmannsapparatet blir minimal. Erfaringene med dette tilbudet har vært svært gode, og tilbakemeldingene er positive.

For å gjennomføre tilbudet om full organisering trenger vi kun navn/adr. på de medlemmer som skal selge lodd – i et dataformat som kan leses direkte inn i vårt faktureringsprogram (fortrinnsvis i Excel format).

Vi oversender deg så et forslag til et følgebrev som vedlegges loddene som sendes til det enkelte medlem, og sammen utformer vi brevets endelige tekst.
Etter dette pakker vi loddene sammen med følgebrev og bankgiro, og følger i etterkant opp innbetalingene. Oppfølgings- og purrerutiner avtales i samarbeid med dere.

Enklere kan det ikke gjøres – tillitsmannsapparatet håndterer verken lodd, gevinster eller penger - vi tar oss av alt det praktiske rundt lotteriet!!

Prisen for dette er satt til kun kr 17,50 pr utsendelse av lodd, og minimum antall lodd pr utsendelse er 12 lodd. For Julekalendre er prisen kr. 20,- pr. utsendelse, og minimum antall kalendre pr. medlem er 5 stk.
 
I denne prisen ligger tilrettelegging, pakking, alt materiell (bankgiro, konvolutt, brevark), porto, samt oppfølging/registrering av innbetalinger og 1 stk. varsel (iht. avtale med klubben). Ønskes varsler utover dette er prisen kr. 10,- pr. utsendte 2.varsel.
 Copyright 2009: Lotteripartner AS   Betingelser for bruk  Uttalelse om privatliv