Logg inn

 

oktober 16, 2018

Kontaktinformasjon:

Svømmelotteriet
Postboks 1099
1510 Moss
 
Tlf: 69 27 58 82
 
  
 
 Lover og regler   
LOTTERILOVEN (Link til loven)
Vedr. 15-års aldersgrense ved loddsalg

Norges Svømmeforbund er en landsdekkende organisasjon som er knyttet til Norges Idrettsforbund, og fra Lotteritilsynets side er det satt som vilkår om at overskuddet av lotteriet skal gå til barn og unge under 18 år. Lotteritilsynet presiserer imidlertid at loddsalg ikke må foretas av barn under 15 år, jf forskrift til lov om lotterier § 6 nr 7.

Loddsalg er på lik linje som alle andre inntektsbringende tiltak, og/eller dugnadsbasert arbeid i idrettsorganisasjoner, noe som foreldre involvere seg i. De fleste foresatte har forståelse for at mindreårige barn ikke skal håndtere lodd eller penger. Barn på yngres avd. vil alltid trenge bistand av foreldre til all form for dugnadsarbeid. Loddsalg vil stort sett foregå til venner, familie og arbeidskollegaer. Går man rundt i nabolaget, ja vel… så må man som foresatte, i.h.t. lovverket, ta denne turen sammen med sine håpefulle, og hjelpe dem på lik linje som om man ville stilt på vareopptelling, maling av klubbhuset, kakebaking til avslutning osv. osv.

Forsendelse av lodd blir sendt til medlemmet V/Foresatte. til alle medlemmer under 18 år.

Vi håper du som foresatt stiller opp på de dugnader ditt barns klubb velger å gjennomføre, og husker på at det krever svært mye å drive en klubb på frivillig basis, og ikke minst at det koster svært mye penger. Dette er en innteksbringende aktivitet som klubben tjener MINST 50% av omsetningen på.

Vi har sørget, og sørger for at alt det formelle og praktiske i forbindelse med lotteriet er, og blir ivaretatt. Alt vedr. søknader, lotteritillatelser, gevinster, trekning, utsendelse av gevinster etc. ordnes av oss.
 
Dere skal bare være loddselgere:-)
 Copyright 2009: Lotteripartner AS   Betingelser for bruk  Uttalelse om privatliv